top of page

En annorlunda diktsamling

 

Pennae in undas (Fjäderpennor i sjön) är den första i Sverige utgivna diktsamlingen på latin sedan lång tid.

 

Anders Arfwedson har här kombinerat sex egna dikter, mestadels på klassisk hexameter med sju översättningar till latin av svenska diktare.

 

Titeldikten Pennae in undas ger ett tvåtusenårigt perspektiv på skrivandet fram till våra digitala tider. Frumentaria res är en skröna om den nutida europeiska jordbrukspolitiken, Europa et Taurus en kommentar till finanskrisen efter 2008 med en av Ovidius metamorfoser som förebild.

Här kan man nu också ta del av Johan Ludvig Runebergs Bonden Paavo, Hjalmar Gullbergs Förklädd Gud eller Johannes Edfelts Kontrapunkt i latinsk språkdräkt.


Svenska läsare behöver inte vara oroliga: här finns även översättningar av dikterna till vårt eget språk. Också på svensk hexameter är de högst njutbara.

Kerstin Arfwedson svarar för illustrationerna

 

 

 

Anders Arfwedson 

född 1940., kompletterade i efterhand sin studentexamen på reallinjen med latinkursen.

Han ägnade sedan sitt yrkesliv åt utbildnings- och kulturfrågor.

Bland annat var han under fem år  statssekreterare på utbildningsdepartementet under två regeringar med Torbjörn Fälldin som statsminister. Därefter bodde han under sexton år i Paris, där han var biträdande generaldirektör och stf chef för kultursektorn på UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

 

Anders har hösten 2021 publicerat sina memoarer

"Fyrtiotalist...och? Så bev det." Kontakta honom på 073-536 68 75 om du vill köpa den boken.

Kolla om du kan läsa latin på nästa sida 

bottom of page