top of page
Omdömen om boken: 

"En strålande dokumentation"

Biblioteksjänsts recensioner anses i bokbranschen vara vägledande. Så här skriver Kaj Fölster om Svenska Hem :

 

En strålande dokumentation om ett stycke svensk historia ges nu ut i en något förkortad utgåva.

... denna bok som ger oss ett viktigt bortglömt kapitel i vår historia...

 

Pionjärerna drömde om en rättvis värld, i en tid då också rösträttsfrågan och mycket annat fick upp kvinnors medvetande för sina rättigheter och möjligheter.

 

Boken är skriven i pigg medryckande stil, byggd på fakta som ofta förvånar läsaren av idag. - Kaj Fölster, BTJ-häftet 2014

"En underbar bok
- rolig att läsa"

 

Så här skrev Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria om den första upplagan av boken i DN 20/1 2007:

"Det är en helt underbar bok att bläddra i, med foton av butiker och personal, reproduktioner av texter, små rutor med recept, notiser om händelser i tiden. 
Men boken är också rolig att läsa.mDetg är en mycket oakademisk text, med en allvetande berättare, som inte drar sig för att skildra känslolägen och tankar. Till en början blir man som läsare lite osäker. Vad är fiktion, vad är verklighet?
Ju mer man läser, desto lättare är det emellertid att acceptera framställningssättet. Författarna vill i första hand ge läsaren en möjlighet att leva sig in i händelseförloppet. Och det fungerar, åtminstone på mig". -  Ronny Ambjörnsson
bottom of page